Służba zdrowia przegrywa ze stylem życia

118 commentsViews: 1307

Nie ze słabym sprzętem, biurokracją, budżetem lub prywatyzacjami – to z naszym stylem życia przegrywa służba zdrowia. Zdrowie każdego z nas zależne jest od różnych grup czynników :

Powyższy wykres został sporządzony na podstawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015, w którym przyjęto, że styl życia stanowi 50% z wszystkich czynników zdrowotnych. Dużo prawda? Zwróćmy uwagę, że opieka zdrowotna zajmuje tylko 10% wykresu. Wynika z tego, że nasz wpływ na zdrowie jest 5-krotnie wyższy, niż wpływ lekarzy (!). Pozostałe pola stanowią czynniki genetyczne i środowisko (po 20%). Niestety na te ostatnie nie mamy większego wpływu.
Co składa się na tajemniczy “styl życia”? 
Głównie są to : aktywność fizyczna, dieta, używki i zachowania seksualne. Jeśli zamierzasz się cieszyć zdrowiem, to czas wykazać się na tym polu :) .
Skąd się wziął taki podział ?
Koncepcja pól zdrowia pochodzi od Marc’a Lalonde’a, kanadyjskiego ministra zdrowia. W swojej słynnej publikacji z 1974r nie podał on jednak wartości procentowych. Po dziś dzień można się przez to spotkać z pewnymi odchyleniami, jednak zawsze procentowy podział jest zbliżony do podanego powyżej.
Czy pola zdrowia są wiarygodne?
Teoria ta stanowi podstawę dla nauk o zdrowiu i punkt wyjścia dla wielu organizacji, w tym dla naszego Ministerstwa Zdrowia, jest jednak tylko statystyką. Nie ulega wątpliwości jednak fakt, że przetrwała wiele lat, w wielu krajach na świecie jako fundament.

Zmień swój styl życia już dziś – to kolejny argument !

Artykuł dzięki uprzejmośći M.J. Jaszczyńskiego, autora strony: www.dietetykaonline.com

Źródła informacji:

1. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015  
2. M. J. Wysocki, M. Miller; Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne, Przegląd Epidemiologiczny 2003

Leave a Reply