Odchudzanie zimą

301 commentsViews: 293

frozen fruit

Na od­chu­dza­nie zawsze jest dobry czas, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że natura może w tym trochę prze­szko­dzić. To się zdarza właśnie zimą, kiedy nadchodzą mrozy i ge­ne­ral­nie organizm prze­sta­wia się na inny tryb funk­cjo­no­wa­nia. Na­tu­ral­nym zja­wi­skiem jest, że w zimie przy­bie­ra­my na wadze właśnie dlatego, aby ochronić się przed zimnem. Dzieje się tak dlatego, że organizm ma­ga­zy­nu­je tłuszcz w formie pod­skór­nej tkanki tłusz­czo­wej. Tym sposobem można przybrać na wadzie nawet 3 kilogramy, ale nie należy się tym martwić, ponieważ jest to zjawisko naturalne.

Dlatego też naj­roz­sąd­niej byłoby rozpocząć od­chu­dza­nie wiosną, kiedy to organizm pozbywa się zimowych zapasów oraz prze­sta­wia się na letni tryb pracy. Wtedy też znacznie łatwiej jest re­gu­lar­nie uprawiać sport, ponieważ dni są coraz dłuższe i łatwiej jest się zmo­bi­li­zo­wać do wyjścia z domu. Ale nie oznacza to tego, że zimą nie da się nic zrobić z nadwagą. Zima to idealna pora, aby po­pra­co­wać nad przy­ro­stem tkanki mię­śnio­wej, co najlepiej jest robić na siłowni. Dzięki re­gu­lar­ne­mu ćwiczeniu przez zimę można wyrzeźbić ciało, a na pewno pozbyć się odłożonej tkanki tłusz­czo­wej. Gorzej przed­sta­wia się proces żywienia w zimie, ponieważ dostępne warzywa posiadają znikome wartości odżywcze, które niewiele przyniosą pożytku or­ga­ni­zmo­wi. Dlatego też w tym czasie najlepiej jest się prze­sta­wić na jedzenie owoców cy­tru­so­wych, które posiadają spore ilości witaminy C, nie­zbęd­nej w utrzy­ma­niu od­por­no­ści. Nie można również prze­sa­dzać ze sto­so­wa­niem ry­go­ry­stycz­nych diet, ponieważ według naj­now­szych badań nie będzie to miało żadnych korzyści dla organizmu. Niestety bardzo ni­sko­ka­lo­rycz­ne diety w okresie zimy raczej przy­czy­nią się do osła­bie­nia od­por­no­ści, niż pozwolą efek­tyw­nie schudnąć. Nawet przyj­mo­wa­nie witamin i minerałów nie będzie tutaj miało większego znaczenia, ponieważ w utrzy­ma­niu od­por­no­ści na choroby, jak się okazuje ma naj­więk­sze znaczenie bycie na diecie wy­so­ko­ka­lo­rycz­nej. To właśnie dzięki niej można przetrwać zimę bez chorób, ale niestety, efektem takiej diety mogą być dodatkowe kilogramy, z którymi będzie trzeba sobie poradzić na wiosnę. Dlatego też warto w okresie zimowym przejść na dietę, która nie będzie wymagała aż tak wielkich poświęceń, a jedynie w nie­wiel­kim stopniu ograniczy przyj­mo­wa­nie zbędnych kalorii.

Zima jest porą roku, w której organizm pracuje wolniej. Dodatkowo pojawia się brak chęci do wytężonej pracy fizycznej nad rzeź­bie­niem sylwetki, czy też pracą nad kondycją. Dlatego też nie ma większego sensu zmuszać się do czegoś, co jest wbrew potrzebom organizmu, ale też nie można cał­ko­wi­cie odpuścić i nic nie robić w zakresie dbania o sylwetkę. Dlatego też najlepiej jest w zimę pilnować się, aby nie jeść wy­so­ko­ka­lo­rycz­nych produktów oraz trzeba zadbać chociaż o minimalny ruch, aby nie dopuścić do od­kła­da­nia się tkanki tłusz­czo­wej.

Leave a Reply